prof. dr hab. inż. Agnieszka Kaleta

Dyscypliny KBN: technika rolnicza
Specjalności: agrofizyka, procesy przepływowe, suszarnictwo, technika cieplna
Stopień naukowy: profesor nauk rolniczych

Zainteresowania naukowe:
przenoszenie ciepła i masy w układach rozproszonych a zwłaszcza w warstwach porowatych, modelowanie procesu konwekcyjnego suszenia produktów rolniczych, zagadnienia związane ze zużyciem energii na suszenie produktów rolniczych, zagadnienia związane z jakością suszonych produktów rolniczych, właściwości fizyczne i cieplne produktów roślinnych, badanie i modelowanie procesu rehydratacji warzyw i owoców

Stanowisko i miejsce pracy
profesor nadzwyczajny, Katedra Podstaw Inżynierii, Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie

Ludzie Nauki - Baza OPI | Google Scholar | Annals of WULS |